Text Box: PIRO-03 je dvobojni pirometar namenjen bezkontaktnom merenju temperature tela čija se emisivnost menja sa vremenom ili nije poznata sa dovoljnom tačnošću. Zahvaljujući izabranoj metodi (računanje odnosa spektralnih radijanci  na dve bliske talasne dužine) merena temperatura je nezavisna (u razumnim granicama) od dimenzije ojekta, emisivnosti i eventualnih poluprovidnih preperka (dim, vodena para, prašina itd.). Proizvodi se kao prenosno/ stacionarna varijanta za opštu upotrebu ili kao fiberoptički pirometar u temperaturnom opsegu od 700īC do 1600 īC.
Text Box: PIRO-4
Text Box: PIRO-3
Text Box: PIRO-04 je prenosno-stacionarni radijacioni pirometar sa vizirom i koristi se za objekte čija se emisivnost poznaje sa dovoljnom tačnošću. Proizvodi se sa različitim odnosima dijametra mete i rastojanja i različitim temepraturnim opsezima (od  300oC do 1800 oC u četiri podopsega) prema zahtevima korisnika. Temperatura se očitava na LED/LCD displeju ili sa standardnog linearizovanog 4-20mA izlaza (RS232/485 opciono).
Text Box: Piro-05 je direktna i isplativija zamena za sisteme bazirane na Pt/PtRh termoparovima i namenjen je za merenje temperature u tunelskim i gasnim pećima, ložištima parnih kotlova itd. Sastoji se od PIRO-07 sistema sa optikom montiranom na cev od čiste (99.7%) sinterovane alumine sa jednim zatvorenim krajem koji se ponaša kao "crno telo" (koeficijent emisivnosti  ≈1) na merenoj temperaturi. Primarna prednost ovog sistema je jeftin izmenjivi deo u slučaju pregorevanja ili loma. U slučaju štete uništena je samo cev od alumine čija je cena oko 80 ˆ umesto višestruke cene Pt/PtRh termopara. Osim toga ovakav pirometar ima za red veličine veću osetljivost nego Pt/PtRh termopar i nisu potrebni kompenzacija "hladnog kraja" i kompenzacioni kablovi.
Text Box: PIRO-5
Text Box: PIRO-6
Text Box: PIRO-06 je namenjen za merenje i kontrolu temeprature rastopa aluminijuma, aluminijumskih legura i drugih obojenih metala u temperaturskom opsegu od 400 oC do 1200 oC u svim slučajevima kada je nemoguće meriti temperaturu klasičnim sistemima zasnovanim na termoparovima (agresivna sredina).
Text Box: Piro-07 je namenjen merenju i kontroli temperature u oštrim industrijskim uslovima(ekstremne ambijentalne temperature, dim, prašina itd.) Sastoji se od fokusirajuće optike, optičkog kabla i detektorom sa procesnom elektronikom. Funkcija optičkog kabla je da odvoji fokusirajuću optiku koja može biti na visokoj temperaturi(do 250oC) od elektronike koja im manju maksimalnu radnu temperaturu (65 oC). Proizvodi se sa različitim odnosima dijametra mete i rastojanja i različitim temepraturnim opsezima (od  300oC do 1800 oC u četiri podopsega) prema zahtevima korisnika. Temperatura se oščitava na LED/LCD displeju ili sa standardnog linearizovanog 4-20mA izlaza (RS232/485 opciono).
Text Box: PIRO-7

  POČETNA

 O NAMA

 KONTAKT

 PROIZVODI

Početna

O nama

Kontakt

Proizvodi

Pirometarski sistemi

Pirometri

Bezkontaktno merenje temperature od –400C do 30000 C

 

 

PIROMETRI